Náboženské poměry při kutnohorské konsistoři 1464-1547, 2. díl (Trnka)
Titul
Edice
7395885