Náboženské poměry při kutnohorské konsistoři 1464-1547, 1. díl (Trnka)
Titul
Edice
7374277