Berní knihy Starého Města Pražského 1427-1434 (Pátková)
Titul
Obsah
Úvod
Einleitung
Edice
Poznámky
Rejstřík číselný
Rejstřík jmenný a místní
Obrazová příloha
7470572