Pozůstatky knih zemského práva knížetství opavského II (ed. Kapras)
Titul
Úvod
Desky zemské první (1431-1447)
Desky zemské druhé (1447-1484)
Desky zemské třetí (1486-1522)
Desky zemské čtvrté (1523-1536)
Rejstřík
Opravy
Obsah
7448361