Urbář zboží rožmberského 1379 (Truhlář)
Titul
Edice
Rejstřík
5869980