Francouzská hussitica I (Neumann)
Titul
Předmluva
Hus a Jeroným
Francie a husitské války
Jednání husitů s bas. koncilem
Nové příspěvky (1420-1431)
Doklady
Chronologický pořad dokladů
Obsah
7132372